atėmimas

atėmimas
atėmìmas sm. (2) → atimti: 1. SD210 Atėmimas laisvės . Teisių ir laipsnio atėmimas . 2. Jiems bus atlyginta už mūsų kalbos atėmimą iš mokyklų I.Simon. 3. → atimti 4: Prasidė[jo] atėmìmas gyvulių Gs. Atėmimas ymenių (dvarų) R116. 4. → atimti 5: Lytotą metą nekas ir šieno atėmimas Šts. Po atėmimo rugių užeis gyvoliai ir paukščiai . 5. → atimti 13: Po atėmìmo vaikai visada sukrinta Ds. 6. Š, Z.Žem mat. atimtis: Joniukas moka jau sudėjimą ir atėmìmą Slm. \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atėmimas — atėmi̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas — statusas Aprobuotas sritis administracinė teisė ir procesas apibrėžtis Kaip administracinio poveikio priemonė skiriamas asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teisės vairuoti transporto priemones atėmimas — statusas Aprobuotas sritis saugus eismas apibrėžtis Teismo ar kitos kompetentingos institucijos priimtas sprendimas nustatytam terminui atimti iš asmens teisę vairuoti transporto priemones. šaltinis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • diskvalifikacija — diskvalifikãcija sf. (1) TrpŽ 1. teisių dirbti kurį darbą atėmimas. 2. sport. atėmimas teisių dalyvauti sporto varžybose už šiurkštų žaidimo taisyklių ar sportinės etikos pažeidimą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apėmimas — apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) rš. 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • diskriminacija — diskriminãcija sf. (1) TrpŽ apribojimas kieno nors teisių, atėmimas lygiateisiškumo: Rasinė diskriminãcija DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvalkiojimas — sm. (1) 1. KI151 → 1 išvalkioti 2. 2. → 1 išvalkioti 7. ║ N. 3. → 1 išvalkioti 9. ║ N Ižvalkiojimas daiktų šventų SD349. 4. išprievartav …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išėmimas — išėmìmas sm. (2); SD412 → išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3. → išimti 4: Dėmių išėmìmas BŽ76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kalėjimas — sm. (1) 1. → 1 kalėti 1: Kalėjimus ... kentė DP213. Gaudavo ... ir kalėjimus iškentėti Ns1837,1. 2. R341, MŽ295, KI496, M namai laikyti asmenims, kuriems atimta laisvė: Sugavo ir nugabeno į kalėjimą Sch136. Jis metė jį į kalėjimą KBI26. Laisvės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • konfiskacija — konfiskãcija sf. (1) DŽ, Š priverstinis ko nors nusavinimas, atėmimas valstybės naudai, konfiskavimas: Sukuriant valstybinį ekonomikos sektorių, greta konfiskacijos tam tikrą vaidmenį vaidino gamtos turtų nacionalizavimas (sov.) sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”